Інформації

Звіт

про підсумки роботи

в.о.завідувача ДНЗ ,,Сонечко’’ c.Немерче

за 2019 -2020 навчальний рік

 

Загальні відомості  

Заклад дошкільної освіти «Сонечко» знаходиться за адресою : вул. Паркова1 ,с. Немерче , Мурованокуриловецький р-н., Вінницька обл.

 Розрахований на 18 дітей. Чисельний склад дітей   на січень 2020року – 19. Функціонує 1 різновікова група.

Мова виховання та навчання  – українська.

Заклад дошкільної освіти  працює за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років ,,Дитина .“Режим роботи закладу : 8 годин; з 8.00до17.00

 

 

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції України

Закону України ,, Про дошкільну освіту

Базового компоненту дошкільної освіти

Закону України ,,Про охорону дитинства”

А також Статуту та річного плану роботи закладу дошкільної освіти.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає  вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність атрибутів для дидактичних ігор, іграшок, сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки), фізкультурного обладнання.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- фізкультурно-музична  зала;

- кімната для майбутніх школярів;

- ігрова кімната

- прогулянковий майданчик;

- спортивний   майданчик .

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, освітньої програми.

 

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Кадрове забезпечення

      Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 4.25 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 2 особи. ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами: завідувач, вихователь.Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогів шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації  .

  

Управлінська діяльність

 З метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована  на розв’язання таких пріоритетних напрямків роботи.

Вкористання елементів ТРВЗ.

 Організація  прогулянок як засобу пізнавального та фізичного розвитку дошкільників.(Піші переходи , цільові прогулянки )

 Робота з художньо-естетичного розвитку, розвивати креативність дітей дошкільного віку в процесі художньо-естетичної образотворчої діяльності.(пластилінографія)

 Художньо-мовленнєвої   діяльності. (розвиток мовлення засобами художнього слова )

 Пріорітетний напрямок- фізкультурно-оздоровчий.

     Використовували різні спеціальні оздоровчі технології (пісочна терапія, казкотерапія), Проводили фізкультурні свята, розваги: ,,Веселі естафети’’, ,,Бережи здоров’ я змалку’’...

З метою надання допомоги, запобігання помилок здійснюється контроль: за якістю планування, дотримання режиму дня, підготовку вихователя до занять ,робота в І та ІІ половину дня. Проведено у грудні тематичний контроль: ,,Трудове виховання’’ ,

   Проведено   моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми  . Проаналізувавши  знання дітей, старшої групи,  можна зробити висновок, що 2 дитини мають високий рівень, 3- достатній,4- середній .  

 

 

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників .

Протягом 2019-2020 року приймали участь у районних методичних об’єднаннях, семінарах, педагогічній раді в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. с. Немерче. Проводили наради при завідуючій , співбесіди та консультації з вихователем. Працювали відповідно до науково-методичної теми району: ,,Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників району,як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного середовища’’, методичної теми  ДНЗ:,,Використання елементів теорії розвитку винахідницьких завдань в освітньому процесі’’ Використовували методику Н. Гавриш «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова»

Здоров’я вихованців понад усе, тому розвивали фізичні здібності дітей  використовуючи інноваційні технології («Театр фізичного виховання» методика Єфименка М.М.) Використовували нетрадиційну техніку зображувальної діяльності у формуванні творчих здібностей дітей (5 рік життя)

Впроваджувати досвід вихователя ЗДО  №1 с. м. т. Мур. Кирилівці Шевчук C.O. "Використання нетрадиційних методів зображувальної  діяльності пластилінографії,  забезпечення естетичного  розвитку  дітей та їх творчих винахідницьких здібностей.

 

 .

Проведені конкурси, виставки:

 Конкурс «Найкращий малюнок»

 

Виставка «Вироби з природнього матеріалу» , естетичне оформлення закладу до Осіннього свята з участю батьків та педагогів закладу.

Відмічається висока активність батьків та зацікавленість  до проведення різних заходів та освітньогоного процесу .

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічого ,фізичного виховання дітей.

З метою забезпечення результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2019-2020 н.р. з вихованцями дошкільного закладу  були проведені різноманітні заходи та свята.

  

          Щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави,  профілактики плоскостопості (доріжки здоров’я )

Працівники дотримувались в групі режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного стану.

 

Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого.  

 

 

Організація харчування

 

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

  Вартість харчування одного дітодня становить - 30грн.. Батьки платять 12 грн . ( 40 % від вартості харчування за один дітодень)  ,багатодітні та малозабезпечені сім’ї - 6 грн. (50% від батьківської плати).

       Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019навчальному році здійснювалось   за перспективним меню.     Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування  на протязі року. Виконано норми з м’яса на 70%, риби на 40%, молока на 65%, сир твердий на 64%, масла на 97%, овочі на 65%, фрукти на 90%, крупи на 100%, хліб на 100%.,олії на 100%.

         Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню,  надавались супровідні докумени. Харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані). Але кухонний посуд потрібно постійно замінювати тому,що страви готуються на плиті з пічним опаленням.

  Кухар, який працюює має достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі  витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту (багатодітні, малозабезпечені).  Контроль за станом харчування здійснює керівник закладу .

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого перебування дітей в закладі. Робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

 Робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ   проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація. .  Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки   щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, батьківських зборах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час освітнього процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов  ДНЗ . Проводили :,,Місячник цивільного захисту’’, ,,Тиждень безпеки дитини’’, екскурсії, бесіди, дидактичні ігри.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групі , обсягу знань дітей з безпеки.

Матеріально-технічна база

 Дошкільному навчальному закладу   вже 55 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності завідувача.  Проблем ми вирішуємо, але є проєкти з великими фінансовими затратами: ремонт харчоблоку, утеплення стін та підлоги, заміна обладнання на ігровому майданчику. Потрібно закупити подушки, столи.

     Впродовж 2019-2020 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось   за рахунок коштів місцевого бюджету:

-зроблений косметичний  ремонт закладу ;

- відремонтовано та пофарбовано обладнання на ігровому та спортивному майданчиках ;

- відремонтовано штахетник, пісочницю.

- придбано 9 дитячих стільчиків -855 грн ;

- кухонний посуд -740 грн.

- іграшки, м’ячі, книги -500 грн.(  ПП Спецземтехніка )

- фарби, вапно, шпаклівка, розчинники, щітки,  миючі засоби,  прибиральний інвентар,  шпалери,  фільонка,  колор – 3639 грн.

Тен для ел.плити- 65грн.

 

Забезпечені миючими , чистящими, серветками, туалетним папером, предмети господарського призначення.

Завезено  пісок для пісочниці на  ігровому майданчику.

 Батьки   придбали  квіти для озеленення майданчика.                            

   За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

      Успіхи дитячого садка - це успіхи всього колективу.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу  та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню дітей.

Логін: *

Пароль: *